“ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ” YAYIMLANDI!

Son aylarda çıkması beklenen asansörlerin periyodik kontrolleri ve bu kontrollerin A tipi muayene kuruluşlarınca nasıl , hangi kriterlere göre yapılacağına dair yönetmelik bugün (04.05.2018) resmi gazetede 30411 sayısı ile yayımlandı. Yeni yönetmelik beraberinde ciddi değişimleri de getirdi. Yönetmeliğin getirdiği değişiklikler ve tamamını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Asansör periyodik kontrol yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı.Her yıl yapılması zorunlu olan periyodik kontroller ile ilgili bu yönetmelikteki en önemli değişiklik, yeni yapılan binalardaki yeni asansörlerin Tescil Öncesi periyodik kontrol tanımının yapılması denilebilir. Artık yeni montajı yapılmış asansörlerin tescil öncesi periyodik kontrolleri  ilgili uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standardında yer alan asansörün hizmete alınmadan önce muayene ve deneyler bölümünde öngörülen yükte ve hızda gerçekleştirilecek. Bu aşamada kullanılacak olan yük, asansör monte eden tarafından temin edilecek. Ancak Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında söz konusu asansörün son kontrolü, birim doğrulama veya son muayene gibi uygunluk değerlendirme yöntemlerinden biriyle onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış ise tescil öncesi ilk periyodik kontrolü A tipi muayene kuruluşu tarafından yüksüz ve düşük hızda yapılacak.

Bilindiği üzere bir günde yapılabilecek en fazla kontrol sayıları yönetmelikte belirlenmişti. Periyodik kontroller için günde en fazla 5 adet, takip kontrolleri için ise günde en fazla 10 adet kontrol yapılabilmektedir. Tescil öncesi periyodik kontrol sayısı için ise Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla iki (2) adet asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü yapabilecek. Söz konusu muayene elemanına ilave periyodik kontrol ve/veya takip kontrolü yaptırılamayacak. Ancak bir iş günü içerisinde en fazla üç (3) adet asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü, söz konusu asansörlerin aynı mahallede bulunması halinde yapılabilecek.

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında henüz piyasaya arz edilmeyen asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü ise A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılamayacak.

Kırmızı ve ya sarı etiket alan asansörlerin düzeltme işlemleri (revizyon/modernizasyon işlemleri) için verilen süreler ise uzatıldı;

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilemeyecek. Bu asansörün en fazla (60) altmış gün  içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanmalı. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılacak. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare (belediye) tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilecek.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi (120) gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanmalı. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapacak ve takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare (belediye) tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilecek.

Yeni yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilir, yönetmelik ile ilgili olarak her türlü sorunuz için telefon ve ya mail ile bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180504.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180504.htm

periyodik kontrol ile ilgili görsel sonucu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir